Seminaria

W dniach 14–15 kwietnia 2016 r. w gmachu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Archeologia Jaćwieży w szerszej perspektywie”. Było to podsumowanie dotychczasowych wyników badań interdyscyplinarnych w ramach realizacji projektu „Archeologia Jaćwieży”. Gości przywitał dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie dr Wojciech Brzeziński. Polscy uczestnicy grantu zreferowali przebieg prac archeologicznych, geofizycznych, geomorfologicznych i palinologicznych w Szurpiłach i Skomacku Wielkim. Partnerzy norwescy przedstawili stan badań nad grodziskami w Norwegii oraz podzielili się swoimi doświadczeniami w zastosowaniu metod nieinwazyjnych w pracach archeologicznych. Norwegowie przybliżyli także swoje osiągnięcia w dziedzinie promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego w rejonie Vest-Agder i w Centrum Historycznym Midgard. W konferencji wzięli udział goście z ośrodków archeologicznych Niemiec, Litwy i Polski, którzy zreferowali wyniki swoich badań nad wczesnośredniowiecznym krajobrazem kulturowym.