Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego MKiDN – „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona Zabytków Archeologicznych” we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego. Środki PMA pochodzą z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Read more

W dniach 14–15 kwietnia 2016 r. w gmachu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Archeologia Jaćwieży w szerszej perspektywie”. Było to podsumowanie dotychczasowych wyników badań interdyscyplinarnych w ramach realizacji projektu „Archeologia Jaćwieży”.

Read more
12
page  1  of  2