W dniach 14–15 kwietnia 2016 r. w gmachu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Archeologia Jaćwieży w szerszej perspektywie”. Było to podsumowanie dotychczasowych wyników badań interdyscyplinarnych w ramach realizacji projektu „Archeologia Jaćwieży”.

Read more

Wystawa Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy / Yatvings. The forgotten warriors przedstawia zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich w świetle odkryć archeologicznych i najnowszych ustaleń historyków. Jaćwiescy konni wojownicy we wczesnym średniowieczu siali postrach wśród swoich sąsiadów zapisując się na kartach kronik i dokumentów z epoki. Klęska Jaćwingów, wyludnienie i podział zajmowanego przez nich terenu doprowadziły do stopniowego zaniku pamięci o tym walecznym plemieniu. Najnowsze odkrycia archeologiczne z Szurpił, gm. Jeleniewo, Skomacka Wielkiego (Ostrowia), gm. Stare Juchy oraz innych, ważnych ośrodkach wczesnośredniowiecznej Jaćwieży potwierdzają militarny charakter kultury tego ludu oraz przede wszystkim przywołują go z mroków zapomnienia.

Read more
12
page  1  of  2