Wystawa Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy / Yatvings. The forgotten warriors przedstawia zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich w świetle odkryć archeologicznych i najnowszych ustaleń historyków. Jaćwiescy konni wojownicy we wczesnym średniowieczu siali postrach wśród swoich sąsiadów zapisując się na kartach kronik i dokumentów z epoki. Klęska Jaćwingów, wyludnienie i podział zajmowanego przez nich terenu doprowadziły do stopniowego zaniku pamięci o tym walecznym plemieniu. Najnowsze odkrycia archeologiczne z Szurpił, gm. Jeleniewo, Skomacka Wielkiego (Ostrowia), gm. Stare Juchy oraz innych, ważnych ośrodkach wczesnośredniowiecznej Jaćwieży potwierdzają militarny charakter kultury tego ludu oraz przede wszystkim przywołują go z mroków zapomnienia.

Read more

W dn. 9–14.08.2015 r. członkowie zespołu realizującego Projekt uczestniczyli w warsztatach terenowych zorganizowanych przez partnerów norweskich z Wydziału Ochrony Zabytków rady Regionalnej Vest-Agder w Kristiansand. Strona norweska zaprezentowała kilka ważnych aspektów działalności służb konserwatorskich w regionie Vest-Agder oraz zreferowała stan badań archeologicznych na tym terenie. Odbyła się również dyskusja na temat wystawy oraz publikacji planowanych w ramach Projektu. Polska strona przedstawiła natomiast sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu prac nad Projektem, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań nieinwazyjnych oraz wykopaliskowych. Dyskutowano także na temat metodyki badań archeologicznych w Norwegii i w Polsce, wymieniając doświadczenia.

Read more

W maju 2015 r. odbyły się w Szurpiłach warsztaty archeologiczne z udziałem gości z Litwy i Norwegii. Saulius Vadišiš i dr Gintautas Vėlius z Muzeum-Rezerwatu Archeologicznego w Kernavė oraz prof. Gintautas Zabiela z Uniwersytetu w Kłajpedzie przedstawili problematykę grodzisk litewskich i działania związane z ochroną konserwatorską tego typu stanowisk (m.in. systematyczne odlesianie grodzisk). Z kolei stan badań nad grodziskami w Norwegii zaprezentował dr M. Gollwitzer, przedstawiciel jednego z naszych Partnerów norweskich – Vest Agder Regional Council, Departments of Monuments and Sites w Kristiansand. Projekt Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego „Archeologia Jaćwieży” i jego aktualne rezultaty omówili Anna Bitner-Wróblewska, Marcin Engel i Cezary Sobczak.

Read more

W środę, 26 listopada 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Seminarium Bałtyjskiego organizowanego przez Dział Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Read more
12
page  2  of  2