Warsztaty

W dn. 9–14.08.2015 r. członkowie zespołu realizującego Projekt uczestniczyli w warsztatach terenowych zorganizowanych przez partnerów norweskich z Wydziału Ochrony Zabytków rady Regionalnej Vest-Agder w Kristiansand. Strona norweska zaprezentowała kilka ważnych aspektów działalności służb konserwatorskich w regionie Vest-Agder oraz zreferowała stan badań archeologicznych na tym terenie. Odbyła się również dyskusja na temat wystawy oraz publikacji planowanych w ramach Projektu. Polska strona przedstawiła natomiast sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu prac nad Projektem, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań nieinwazyjnych oraz wykopaliskowych. Dyskutowano także na temat metodyki badań archeologicznych w Norwegii i w Polsce, wymieniając doświadczenia. W ramach warsztatów odbył się spacer po Kristiansand, podczas którego polskim uczestnikom Projektu zaprezentowano najważniejsze dla historii tego miasta miejsca i budynki. Odwiedzono także skansen, w którym zgromadzone zostały bardzo interesujące zabytki budownictwa drewnianego regionu Vest-Agder. Następnie strona norweska zorganizowała kilkudniową wycieczkę po północnej i południowej części regionu, podczas której polscy uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć najważniejsze stanowiska archeologiczne tej części Norwegii, m.in. cmentarzysko kurhanowe w Stallemo, zespół osadniczy w Sosteli oraz cmentarzysko w Snartemo. W miejscowości Tingvatn odwiedzono interesujący park historyczny, którego główną atrakcją jest otoczone kręgiem kamiennym miejsce wiecowe (Ting) wraz z lokalnym centrum promocji dziedzictwa kulturowego. Na zakończenie polska grupa zwiedziła historyczne miejsca na półwyspie Lista, m.in. stanowisko w Jærberget z imponującymi rytami naskalnymi z epoki brązu oraz Nordberg – fort niemiecki z okresu II wojny św. W tym drugim miejscu strona norweska przybliżyła swoje podejście do kwestii ochrony konserwatorskiej dóbr kultury oraz popularyzacji wiedzy na temat zabytków archeologicznych i historycznych w regionie Vest-Agder.