Warsztaty

W maju 2015 r. odbyły się w Szurpiłach warsztaty archeologiczne z udziałem gości z Litwy i Norwegii. Saulius Vadišiš i dr Gintautas Vėlius z Muzeum-Rezerwatu Archeologicznego w Kernavė oraz prof. Gintautas Zabiela z Uniwersytetu w Kłajpedzie przedstawili problematykę grodzisk litewskich i działania związane z ochroną konserwatorską tego typu stanowisk (m.in. systematyczne odlesianie grodzisk). Z kolei stan badań nad grodziskami w Norwegii zaprezentował dr M. Gollwitzer, przedstawiciel jednego z naszych Partnerów norweskich – Vest Agder Regional Council, Departments of Monuments and Sites w Kristiansand. Projekt Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego „Archeologia Jaćwieży” i jego aktualne rezultaty omówili Anna Bitner-Wróblewska, Marcin Engel i Cezary Sobczak. Na wykłady zaproszono przedstawicieli władz lokalnych, urzędów konserwatorskich i mieszkańców regionu. Przybyli m.in. wójt gminy Jeleniewo, Kazimierz Urynowicz, koledzy z Muzeum Okręgowego w Suwałkach i przedstawiciele mniejszości litewskiej z Puńska, w tym członkowie Stowarzyszenia Jaćwiesko-Pruskiego i sekretarz gminy Puńsk. Wśród słuchaczy byli także członkowie ekspedycji wykopaliskowej w Szurpiłach i przedstawiciele Stowarzyszenia Starożytników, współorganizatora warsztatów.

W ramach warsztatów goście z Litwy i Norwegii zwiedzili również zespół stanowisk kompleksu szurpilskiego, w tym stanowiska na których trwały właśnie badania wykopaliskowe w ramach projektu „Archeologia Jaćwieży”. Była to znakomita okazja do bieżących konsultacji i dyskusji na temat interpretacji różnych obiektów. Wycieczka po wybranych grodziskach Suwalszczyzny zakończyła warsztaty.

 

Program wykładów:

Anna Bitner-Wróblewska, Wprowadzenie do Projektu „Archeologia Jaćwieży” / Introduction to the Project „Achaeology of Yatvings”

 

Marcin Engel, Cezary Sobczak, Oczekiwania i rezultaty. Pierwszy rok badań w ramach Projektu “Archeologia Jaćwieży” / Expectations and results. One year investigations of the Project “Archaeology of Yatvings”

 

Martin Gollwitzer, Badania grodzisk w Norwegii – przegląd problematyki / Hillforts research in Norway – an overview

 

Gintautas Vėlius, System obronny komleksu osadniczego w Kernavė w różnych fazach / The defence system of the Kernavė complex in different phases

 

Saulius Vadišis, Kompleks stanowisk archeologicznych w Kernavė – ochrona i interpretacja / Kernavė archaeological site – its protection and interpretation

 

Gintautas Zabiela, Wyniki badań grodzisk z południowo-zachodniej Litwy po opracowaniu P. Kulikauskasa: nowe odkrycia i stare problemy / The results of investigations of hillforts in south-western Lithuania after P. Kulikauskas: new discoveries and old problems