Dnia 18 września 2015 r. odbyło się otwarcie wystawy „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie, woj. podlaskie. W uroczystości uczestniczyło około 60 osób, wśród których, obok marszałka województwa podlaskiego, władz gminy, pracowników biblioteki i mieszkańców Jeleniewa obecni byli organizatorzy ekspozycji z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz liczni goście, między innymi z Muzeum Warmii i Mazur w Olszynie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Gości przywitał wójt Gminy Jeleniewo, Kazimierz Urynowicz, po nim – dyrektor Muzeum, dr Wojciech Brzeziński i kierownik Działu Archeologii Bałtów, dr hab. Anna Bitner-Wróblewska. Następnie dr Marcin Engel z PMA przybliżył zgromadzonym problematykę badań nad archeologią Jaćwieży i oprowadził po wystawie.