Dnia 19 października 2015 r. w nowoczesnym gmachu Ełckiego Centrum Kultury została otwarta wystawa „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy”. Gości powitali Kazimierz Bogusz, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku oraz Wojciech Borkowski, zastępca dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Następnie Anna Bitner-Wróblewska przybliżyła zgromadzonym założenia projektu, w ramach którego powstała wystawa oraz przedstawiła bohaterów ekspozycji – wojownicze plemię Jaćwingów. Zwróciła także uwagę na niektóre eksponaty, szczególnie te, które pochodziły z najnowszych badań na grodzisku w niedalekim Skomacku Wielkim (Ostrowiu). Problematyka jaćwieska wzbudziła wielkie zainteresowanie zgromadzonych gości (ponad 40 osób), o czym świadczyły liczne pytania.