Seminaria

plakat seminarium

W Państwowym Muzeum Archeologicznym, przy współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego organizowane są Seminaria Bałtyjskie (od 2000 r.). W spotkaniach biorą udział naukowcy, studenci oraz wszyscy zainteresowani przeszłością ziem bałtyjskich. W dn. 20-21.03.2014 r. odbyło się spotkanie Seminarium Bałtyjskiego oraz związane z tym warsztaty pt. Iron Age settlement studiem in former Ostpreussen and north-eastern Poland, poświęcone badaniom osadniczym w Polsce północno-wschodniej i na terenie dawnych Prus Wschodnich od przełomu er po XIII w. Przy tej okazji zaprezentowano także projekt pt. Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego „Archeologia Jaćwieży”. Wśród referentów byli goście z Niemiec (Archäologisches Landesmuseum Schloss Gotorff, Schleswig; Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin) i Polski (Państwowe Muzeum Archeologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie). Dyskutowano na temat metodyki badań osadniczych, zwłaszcza grodzisk, na temat datowania obiektów osadniczych, możliwości badań nieinwazyjnych i przyrodniczych. Istotnym elementem dyskusji było wypracowanie wspólnego forum wymiany doświadczeń w dziedzinie badań osadniczych.